ฟ้ามีตา 18 ม.ค.57 ตอนครูข้างถนน 2/4

รายการ : ฟ้ามีตา
วันที่ : วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557
ตอน : ครูข้างถนน
นักแสดง : สุดารัตน์ เดชากุล,ชมพูนุช ปิยธรรมชัย,ภคมน เจริญวโรดม,ภัสรา อภิรักษ์ลี้พล